onsdag 12 juni 2013

Hjärtats intelligens

”Hjärtats intelligens” är ett uttryck för en högre nivå av intelligens som är bra för både kropp och själ. Man kan öva upp hjärtats intelligens med olika typer av meditationer och övningar. På så sätt kopplar man samman hjärnans med hjärtats intelligens. Forskning visar att hjärtats funktioner är många fler än att bara pumpa runt blodet i vår kropp. Hjärtat har ett elektromagnetiskt fält som är mycket starkare än hjärnans elektromagnetiska fält. Detta fält omger hela vår kropp med flera meter åt vardera hållet.
Fältet sänder signaler till alla våra celler och påverkar oss på fysiskt, mentalt och känslomässigt plan. Det påverkar även andras humör, känslor och attityd oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Fältet interagerar också med jordens elektromagnetiska fält. Det samverkar även med växter, djur och annat som har elektromagnetiska kvaliteter. Vilket betyder att det faktiskt påverkar allt i Universum. Till och med planeter och stjärnor. Det här fältet kopplar samman alla av oss med varandra, jorden och rymden på sätt som vi faktiskt inte fullt förstår ännu. Vi vet att människor som arbetat upp hjärtats intelligens har en positiv effekt på sitt eget välmående. En jämn hjärtrytm ökar hjärnans(intellektet) funktion och främjar vårt tänkande medan ojämn hjärtrytm minskar densamma.
En ökad samstämmighet mellan hjärta och hjärna hos människor kan ha en effekt på den globala samstämmighet. Hjärtats elektromagnetisk fält är en kraftfull källa av energi och ger information som bokstavligen talar om för alla celler i vår kropp vad som ska göras. Det existerar i och är en del av en universiell ocean av elektromagnetisk energi och information, vilket kan vara en tillgång för den mänskliga hjärnan när denna kopplas samman med hjärtat.
Den information som hjärnan kan få tillgång till är det vi kallar hjärtats intelligens. Den inkluderar och överträffar den intelligens vi får genom våra fem sinnen genom att tillföra en ytterligare dimension till mänsklig intelligens som expanderar mänskligt medvetande och ger "mindet" ytterligare kraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar