söndag 30 juni 2013

CreEras coachingmodell

Jag använder ofta en vidarutveckling av medicinhjulet som en egen modell i min coaching. Medicinhjulet, som jag tidigare pratat om här på bloggen, använder jag som ett verktyg för att klienten lättare skall kunna navigera sig framåt mot det önskade tillståndet. Eller skaffa sig goda underlag för att ta rätt beslut vid ett vägval.  
Coaching är ju vanligtvis målinriktad och ibland kan man ju undra om man alltid måste ha mål. Men mål kan också vara önskade tillstånd. Att känna att man har en god självkänsla, ett gott självförtroende eller är nöjd och harmonisk i sitt liv.
Jag har döpt min egen modell till Navigatorn och använder den för både enskilda individer och grupper. Modellen underlättar för de som coachas till att klarare se inriktning, skapa motivation och hålla fokus. I grupper främjar den samarbetet, klargör relationen och samstämmighet mellan de olika individerna. Modellen kan användas av såväl organisationer, företag och individer. Den kan användas för chefer, vid start av nya projekt, teambuildning, karriärcoaching, relationscoaching, för att förbättra självkänsla m.m.    
Norr riktningen bär ju energin av kunskap och visdom. Här finns visionen och målet. Den inre kunskapen om vart man är på väg. Med olika tekniker kan jag hjälpa dig som klient att identifiera riktningen och klargöra för dig själv vart du vill. Vad ditt mål är. Att förtydliga och konkretisera målet underlättar allt arbete på vägen framåt. Utan riktning och klart mål är det svårt att nå dit man vill.
Öst riktningen är den utåtriktade energin. Kraften, ljuset och energin vi transformerar i handlingar som får oss att gå mot våra mål. Vad motiverar dig till detta arbete? Vad är meningen med det du gör? Vad driver dig? Finns brister arbetar vi med att hitta strategier för att förbättra motivationen. Utan stark motivation är det svårt att ha disciplinen att gå vägen mot sitt önskade tillstånd.
Söder riktningen bär energin av våra känslor. Efter att ha analyserat situationen inventerar vi de känslor, mönster, rädslor som vi har i processen. Vad behöver du överbrygga? Finns här blockeringar och begränsande övertygelser som hindrar dig att ta dig mot målet? Här arbetar vi med din personliga utveckling och förändring i tankemönster. Allt för att underlätta vägen mot målet.
Väst riktningen är den inåtgående energin. Du vet målet men behöver lägga upp en plan hur du tar dig dit. Delmål, tidsperspektiv, förändringar på vägen. Västenergin handlar om att gå inåt, släppa taget om saker för att nya saker ska få plats i livet och för du effektivt ska arbeta mot ditt önskade tillstånd/mål. Det är en transformation som förändrar.  
 
Varje människa är unik, har fantastiska förmågor och en potential att utveckla dessa. Att uttrycka och utveckla dessa förmågor är ett medvetet val. Det är en personlig utveckling och en individuell resa.
Som coacher vill vi här på Villa Mariposa medverka till att andra får möjligheten att upptäcka sin unika potential och göra medvetna val om hur man vill använda dessa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar