söndag 23 juni 2013

Despacho- en vacker tacksägelseceremoni

Det finns en vacker ceremoni som vi älskar att göra här på Villa Mariposa och det är Despachoceremonin. Vi gör den dels vid de olika årstidsceremonierna men även då vi vill tacka för något speciellt eller be om kontakt.
Ursprungligen är Despachoceremonin en andlig ritual från Queros, indianerna i Anderna. Ritualen har spridit sig till västvärlden genom att vi har fått möjligheten att delta i deras andliga arbete när de varit på besök och när vi västerlänningar besökt dem.
Genom att göra en Despacho offrar man till bergens andar, Moder Jord och andra andar för att visa sin samhörighet, vördnad och tacksamhet. A despacho is an act of love and a reminder of the connections we share with all beings, elements, spirits, and sacred places. Despachon är en gåva för att ge tillbaka till andevärlden vad vi får av dem varje dag. Där i ceremonin överbryggar vi gapet mellan den vanliga och den icke-ordinära världen.

En Despacho är en kärleksakt och en handling som påminner oss om att vi är i kontakt med allt annat i Universum. Alla varelser, alla elementen, alla andar och alla heliga platser här på jorden och ute i vårt universum. Den  deepest level, it is an opportunity to enter into the essential unity of all things, the living energy of the universe.Den Dger oss möjligheten att komma i kontakt med den innersta kärnan av oss själva samtidigt som vi har kontakt med  allt som finns i Universum. Det som vi kallar den Universiella  livsenergin. A despacho is created during a celebratory ceremony.
En Despachoceremoni för samman alla deltagarna i  cirkeln i ett gemensamt syfte samtidigt så kan var och en kan ha sitt personliga syfte med ceremoni. Despachon påminner oss också om den tacksamhet vi känner till Moder Jord som alltid stöder oss i alla våra strävanden. It also brings participants into internal alignment with the "three bands:" physical (yankay), feeling and heart (munay), and spirit, or energetic wisdom (yachay). Den ger varje deltagare kontakt med sin Fysiska energi, Hjärtats energi och Visdomens energi samtidigt som den stärker de energitrådar som kopplar samman oss alla med varandra.
En Despachoceremoni är en vacker och festlig ceremoni. In the cosmology of the Andes, all life is perceived as one grand, infinite ceremony. I Andinsk kosmologi ser man själva livet som en stor, oändlig ceremoni. Because physical survival is so hard in the high mountains, life is experienced as a true gift to be lived, not a problem to be solved. Eftersom den fysiska överlevnaden är så hård uppe i de höga bergen i Peru betraktar man livet som en sann gåva att leva och inte som en rad av problem som måste lösas som vi i västvärlden ibland tenderar att göra.
There are at least 300 variations of despachos in the Quechua-speaking Andes (primarily Peru and Ecuador).
Det finns massor av olika varianter av Despachos men While there are certain elements common to all despachos, the particular healing intention--such as bringing harmony and balance to the earth, honoring new beginnings, or getting rid of an illness--determines the design of the offering, some of the contents, and even the way that offerings are added. vissa saker som är gemensamma för alla despachos. Motiven till Despachon en det som gör att utformningen skiljer sig åt.
A traditional despacho is created by medicine people who work in alignment through their spiritual power. Despachon skapas av medicinkvinnor och medicinmän som arbetar genom sin andliga kraft och kunskap. As the ceremony begins, red wine and white liquor (pisco) are offered to the spirits of the mountains and to Mother Earth. På vitt papper The offering is created on Andean weavings that represent the masculine and feminine in balance (mastanas and uncunas). skapas mönster där det maskulina och feminina är i fullständig balans.White paper, for clarity, is placed on the weavings for a base. Rökelser, gröna blad, vackra blomblad i olika färger, frön, nötter, ljus, godis, snäckskal och mycket annat placeras på papperet i ett vackert mönster. A despacho contains symbols of everything: elements, weather, clouds around mountains, rainbows, the four directions, lakes, rivers, fruits of our labors, earth, stars. En Despacho innehåller många symboler för allt i Universum: elementen, väder, moln, berg, regnbågar, de fyra riktningarna, sjöar, floder, frukt av vårt arbete, jord, stjärnor. Every item represents a part of the Andean cosmology, is imbued with intent for connection to the mountains and the cosmos, and affects the totality of energy in the universe. Allt i syftet att skapa en kontakt med helheten av energin i Universum.

When the offering is complete, the bundle is folded, tied, and wrapped in sacred weavings.När arbetet är klart viks Despachon ihop. The shaman may circle the group with the despacho bundle, cleansing the luminous bodies of each participant to remove any heavy energy, and blessing everyone. Medicinmannen/kvinnan går runt till alla deltagare i gruppen med Despachoknytet och rensar deltagarnas energifält från all tung energi och ger välsignelse till alla.These heavy energies, or hucha, become part of the offering, as the earth eats heavy energy and composts it.
De tunga energier blir en del av Despachooffrandet eftersom jorden tycker om  att äta tung energi och komposterar det. Finally, the offering is burned. Slutligen bränns, begravs eller kastas Despachon i havet.Participants do not watch the offering burning, so Apuchin (the old condor) can come to eat any remaining hucha, and because watching might hold back some of the filaments being sent into the cosmos.
Du är alltid välkommen att delta vid våra ceremonier. Du kan också be om en privat Despachoceremoni för ett speciellt syfte.
Nedan är exempel på två olika Despachos
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar