onsdag 12 april 2017

Solrosens kraft och visdom


  •  Fokus
  • Tro, andligt inre vetande
  • Lycka 
  • Magi
  • Healing
  • Långt liv
  • Näring
Solrosen är en vacker blomma som kan bli upp till 3 meter hög.  Dess stora gula blomma producerar en mängd livgivande och ätliga fröer som ger mat till både fåglar, smådjur och människor. Den berättar för dig hur du kan ge näring till dig själv och andra genom symboliska frön.
Växtens starka stam inspirerar dig till att stå stark, rak och stå för dina värderingar och tala din sanning. Att aldrig ge vika för andras påtryckningar utan vara lojal och trofast mot dig själv och din nästa. 
Solrosen följer solens gång med sin blomma för att få så mycket av solens livgivande strålar som möjligt. Därför är den också en symbol för andlig tro och tillbedjan eftersom vi också riktar våra blickar upp mot himmelen för att möta Universums skapare och gudomligheten som ett starkt, andligt ljus långt upp i himmelen. 
Hos indianstammar används ofta solrosen som symbol då de pyntar för skördehögtiderna. De är en symbol för skörden, solen och den livgivande kraften den store Anden ger oss. Den gula färgen på solrosen står för vitalitet, energi samt fertilitet. Den står för ett långt liv eftersom den blommar i månader i sträck under våra varmaste månader. 
Jag använder ofta solrosornas frön i andliga ceremonier. Till exempel då vi sätter  fröer för symboliskt står för projekt som vi ber andevärlden om stöd för. Precis som fröet vi satt behöver vi vårda våra projekt. Ge dem näring och omsorg. Vi behöver också ha framförhållning och ge dem de rätta förutsättningarna när de växer och blir större. Precis som fröet symboliserar tro och styrka måste vi använda dessa egenskaper om vi ska lyckas med det vi tagit oss för. Vi måste stå starka i våra värderingar, rikta blickarna mot ljuset och  lita på magin i livet. Därför blir det lilla solrosfröet en lärare i visdomen om hur man tar hand om sina drömmar och om hur man ser på sig själv och sin kapacitet. 
Om Solrosen på något sätt kommit i din väg kan det vara en påminnelse om att du bör finna din inre styrka och tro på din själv igen. Att med hjälp av det himmelska ljuset ge näring till dina projekt så att du kan stå stark och lysa upp din omgivning igen. 


Med kärlek 

Eva 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar