måndag 8 augusti 2016

Den femte dimensionen del II

Så här kommer fortsättningen då..

Jag vill också tillägga att dimensioner är inte platser utan det är nivåer av medvetande som vibrerar med en viss hastighet. Det finns många dimensioner; den fjärde och femte är högre dimensioner än den vi har levt i. Vi kommer fortsätta att stiga till högre dimension även efter det att vi har nått den femte. I varje högre dimension finns ett tydligare och vidare perspektiv av verkligheten, en högre grad av medvetande. Vi upplever mer frihet, större makt och möjligheter att skapa vår verklighet. Det är också viktigt att förstå att den tredje dimensionen inte är de saker som du ser: bordet, trädet, jorden. Det kallar vi form. Alla saker i formen är fortfarande närvarande i den fjärde dimensionen (och i viss utsträckning i den 5: e) men de är mer av ljus, inte så täta. Den tredje dimensionen är ett medvetandetillstånd som är både begränsande och begränsat. Eftersom vi har levt i denna tredimensionella verklighet i så många liv så tror vi att detta är den enda verkligheten. Vi anser att detta är hur "verkligheten" ser ut  utan att inse att det är en mycket begränsad erfarenhet av verklighet. Tredje dimensionen består helt enkelt av stela föreställningar, regler och begränsningar. Vi lär oss tro att kroppar är fast materia, att de kan inte smälta samman med varandra eller gå genom väggar. Allt är föremål som lyder under gravitationslagen och de kan inte att försvinna. Vi kan heller inte läsa en annan persons tankar. Det finns en fast tro på dualitet. Dömande och rädsla är genomgripande.
Den fjärde dimensionen då?  Detta är "bron" vi alla är i ganska mycket nu, och kommer att vara under en relativt kort tidsperiod. I resan genom den fjärde dimensionen förbereder vi oss för det femte. Många av oss har haft erfarenhet av den fjärde dimensionen i ett antal år nu utan att inse det. Vi kan känna att vi upplever den fjärde dimensionen när vi har stunder av andligt uppvaknande och erfarenheter av att hjärtat öppnas. Andra gånger kan det hända när vi bara känner tydlig lugn och tystnas inom oss. Allt inom och omkring oss känns lättare och mindre stelt. Det finns en känsla av rymd och upplyftande. Tiden är inte längre linjär i den fjärde dimensionen. Det finns en pågående känsla av att vara i nutid, utan något intresse eller ens medvetenhet om det förflutna och framtiden. Vi upptäcker till vår förvåning att tiden inte är konstant, utan är formbar. Manifestation är mycket snabbare i den fjärde dimensionen. Något vi tänker på eller tycker om kan manifestera sig mycket snabbt. I allmänhet, när vi upplever glädje, kärlek och tacksamhet upplever vi den fjärde dimensionella medvetande.
Det femte dimensionen har beskrivits som en dimension av kärlek, att leva helt från hjärtat. För att komma in i den femte dimensionen och stanna där måste alla mentala och emotionella bagage lämnas vid dörren. Ingen rädsla, ilska, fientlighet, skuld finns där - inget lidande eller känsla av separation. Att bemästra tanken är en förutsättning. Manifestation i den femte dimensionen är ögonblicklig. Du tänker på något och plötsligt är det så. Människor kommunicerar i allmänhet genom telepati och har förmågan att läsa varandras tankar och känslor med lätthet. Upplevelsen av tid är radikalt annorlunda: vissa beskriver det som det finns ingen skillnad mellan dåtid, nutid eller framtid "allt händer på en gång.".
Många av oss har erfarenheter (eller "drömmar") som känns som besök i den femte dimensionen. Dessa är mycket spännande och innefattar hoppfullhet. De får oss att gå vidare genom de svårigheter som ibland uppstår när vi reser genom den fjärde dimensionen och in i den femte. Det femte dimensionen har beskrivits som en dimension av kärlek, att leva helt från hjärtat. För att komma in i den femte dimensionen och stanna där måste alla mentala och emotionella bagage släppas. Ingen rädsla, ilska, fientlighet, skuld finns där-inget lidande eller känsla av separation. Herravälde över tanken är en förutsättning.
Manifestation i den femte dimensionen är ögonblicklig. Du tänker på något och det är närvarande. Människor kommunicerar i allmänhet genom telepati och har förmågan att läsa varandras tankar och känslor med lätthet. Upplevelsen av tid är radikalt annorlunda: vissa beskriver det som det finns ingen skillnad mellan dåtid, nutid eller framtid "allt händer på en gång."  Många av oss har erfarenheter (eller "drömmar") som känns som besök på den femte dimensionen. Dessa är spännande, oerhört spännande och hoppfull. De får oss att gå vidare genom de svårigheter som ibland uppstår när vi reser genom den fjärde dimensionen och in i den femte.
Vi befinner oss nu i vad som har kallats "övergångstider".  Dessa är de tider som vi upplever som den tredimensionella verklighetens död samtidigt som vi börjar att resa genom de nya och okända landskapen i 4:e dimensionen.I huvudsak är en hel struktur av verklighet på väg att kollapsa medan en ny växer fram.
Visst är det då förståeligt att man kan förvänta sig att en del kaos, förvirring och desorientering kommer att ske både inom och omkring oss? Detta eftersom vi försöker att anpassa sig till ett helt nytt sätt att uppleva verkligheten.
Många av oss börjar uppleva radikala förändringar i våra liv när vi går in i dessa tider. Vad som helst som inte tjänar oss när vi flyttar in i en högre dimension måste falla bort. Det kan handla om gamla relationer, yrkeskarriärer, beteenden och värderingar vi har anammat i livet , en känsla av viss identitet som inte passar längre, eller någon begränsad eller negativ tanke och känsla som håller oss kvar i en lägre vibration. Lyckligtvis kan vi nu få en hel del hjälp för att göra övergången till en högre vibration. Varelser från de högre dimensionella rikena är mer och mer närvarande för att hjälpa oss; Vi behöver bara be om deras hjälp.Vi kan också bli medvetna om den översvämmande flod av gudomligt ljus som för närvarande kommer in från de högre dimensionerna. Så att ta bort gamla mönster och negativa känslor blir lättare och lättare, om vi är helt villiga att släppa dem.

Vi kan ta våra kroppar med oss. Vissa säger att även om andra planeter och galaxer har skiftat till högre dimensioner tidigare i universums historia, är detta första gången som själar i inkarnation på en planet kan ta sin fysiska kropp med sig till högre dimensioner. Att göra detta ses som nästa steg i mänsklighetens utveckling. Därför är det så viktigt för oss att verkligen ta hand om våra kroppar nu. En så häftig omvandling är naturligtvis tufft för kroppen och kan orsaka olika former av sjukdomskänsla som t.ex smärta, värk, utmattning och influensaliknande symtom. Så samarbeta aktivt med de förändringar som sker inom dig. Du kan medvetet släppa gamla mönster, släppa negativa känslor, dömande och tankar, och arbeta på att hålla din vibration hög hela tiden. Detta arbete kommer sannolikt att se till att din resa genom den fjärde dimensionen blir mycket smidigare och även kanske snabbare.

Men kom ihåg att det finns inget rätt sätt att göra denna resa på. Vi har alla möjlighet att göra det på det sätt som är bäst för oss.
Jag kommer skriva mer om detta och bland annat beskriva upphöjningsymptom.


Walk in Beauty

Eva
2 kommentarer:

  1. Riktigt, riktigt bra skrivet Eva. Inser att jag behöver läsa om den femte dimensionen många gångar här på din blogg, för det var mycket att ta in.

    SvaraRadera
  2. Så viktigt att veta! Nu förstår jag mer och mer♥ Tack för att du delar med dig
    🙏☀🙏

    SvaraRadera