tisdag 2 juli 2013

Styrkan av att ha räven som följeslagare

Symbolik för list, kamouflage, klarsynthet

Räven förknippas med natten och dess magiska krafter. Då den lever både i ljus och mörker har den kontakt med båda världarna. Den har en nära relation med feer och småfolk. Räven har förmågan att kamouflera sig och smälta in i sin miljö. De kan anpassa sig och framstå som den de behöver vara i den givna situationer. De rör sig obemärkt och kan gå obemärkt  förbi.  De byter helt enkelt skepnad. Räven är intelligent, uthållig och har förmågan att överlista både sina fiender och sina byten. Den har styrkan att komma ur obehagliga situationer helt obemärkt och tyst.  Räven kan lära dig att se bortom ditt ego och upptäcka andevärlden. Den kan lära dig att lyssna intensivt, så intensivt att du hör andarnas viskningar.

Människor med räven som kraftdjur är kraftfull a, utåtriktade och oförutsägbara. De kan  vara  tysta observatörer, smälta in i sin omgivning och röra sig obemärkt när så behövs. Med räven som guide har de förmågan att använda sina instinkter och kreativa energier. De är kreativa problemlösare och tänker utanför boxen.  Men de kan också få ett infall och vara väldigt flyktiga och ändra sig helt plötsligt. De är smidiga och snabbtänkta.

Har räven kommit in i ditt liv ber den dig att stanna upp och reflektera över en situation där du är i blickpunkten. Ta ett steg tillbaka, observera noggrant alla detaljer innan du tar nästa steg.
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar