måndag 8 juli 2013

Lycklig eller ledsen?

Är du lycklig? Kan man påverka sin egen känsla av lycka? JA, säger forskarna. All den där tiden i  i livet då det egentligen inte händer varken dåliga eller bra saker. Hur upplever du  den? Kan man styra den så att man har en större känsla av att faktiskt ha ett bra liv?
Forskning om lycka visar att lycka är något som kommer inifrån. Som vi känner inom oss och som är ganska oberoende av yttre omständigheter. Våra tankar, attityder och val i livet hänger samman med hur harmoniska och lyckliga vi upplever oss. Desto mer vi har insikt i vårt sätt att tänka desto fler verktyg får vi för att faktiskt leva lyckliga. Negativt tänkande uppstår ofta av att vi är ofokuserade och låter tankarna vandra iväg .Den ena tanken leder till den andra och dessa leder ofta  till att det blir en nedåtgående spiral. Vi lever i historien eller i en av oss själva konstruerad negativ bild av vår framtid istället för att vara här och uppleva nuet. Vår inre dialog är destruktiv, självanklagande och dömande. Det enda det leder till är psykisk och fysisk ohälsa.
Men nu kommer det intressanta!
Forskning visar att människor som är fokuserade och aktivt sysselsatta med något inte lika ofta hamnar i denna negativa tankespiral och  är oftare lyckliga än de som ägnar sin tid till att sitta och tänka.
Så vill du vara lyckligare så upp och hoppa och gör något!

Gå upp i det du gör för tillfället. Även om du gör tråkiga och enligt dig meningslösa sysslor. Ändra ditt tankemönster och finn en mening i det meningslösa. Se utmaningen i att göra dessa sysslor på allra bästa sätt och eftersträva  känslan av att känna ”flow” i ditt arbete. Var uppmärksam på dina instinktiva känslomässiga reaktioner  i olika situationer. Börja medvetet att förändra begränsande attityder till ett för dig mer gynnsamt tankesätt. Du kan med fördel använd ett mantra som hjälper dig med att förändra ditt tankesätt. T.ex  
Det är mitt val hur jag vill reagera på saker som händer         eller
 Allt som händer i mitt liv visar på en möjlighet.

För anteckningar på dina framsteg i en dagbok och se hur du succesivt förändras till att bli en lyckligare människa. Pröva olika mantran  en tid och skriv ner vad som händer inom dig.
 
 
Lycka på ett grässtrå!
 


 
 

 
 
 
 
 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar