måndag 1 juli 2013

Lodjurets kraft och magi


Symbol för klarseende, visdom och magi

Lodjuret är väktaren av all förlorad magisk kunskap , himlarnas och universums visdom. Det är kraftdjuret som vet alla hemligheter och är fullständigt klarseende. Lodjurets örontofsar är som antenner mot universum som tar in all magisk information. Lodjuret är ett söderdjur.


Har du fått lodjuret som kraftdjur kommer den ge dig otrolig vägledning genom sin kunskap om livets mysterier. Den hjälper dig att  se under ytan och bakom fasaderna. Den kan avslöja dold information och få dig att se saker som andra inte märker.  . Shamaner använder ofta lodjurets hjälp till att kunna undvika att bli sedd och glida undan i olika situationer. Den hjälper shamanen att kunna observera situationer från olika plan och dimensioner utan att bli upptäckt.

Människor med lodjuret som kraftdjur har en dragningskraft  och inger förtroende som gör att människor gärna kommer till dig för att berätta sina hemligheter. De har en förmåga att se människors rädslor, lögner och självbedrägerier. De väljer sina ord,  vet vikten av att hålla tyst och skulle aldrig yppa en hemlighet. Men lodjursmänniskor kan också känna distans till andra människor och föredra att vara ensamma.

 Har du en vän med lodjuret som kraftdjur kan du skatt dig lycklig. Var lojal och håll dess hemligheter så kommer du har glädje av vänskapen hela livet

Lodjuret  kommer till oss när den vill visa oss vägen till en värdefull insikt eller visa oss den rätta vägen. Den vill hjälpa dig att se alla sidor av ett problem. Så om lodjuret kommit i din väg vill den ge dig  klartecken eller varning för att förhindra ett problem. Var försiktig och vaksam.


I morgon kommer rävens magiska krafter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar