torsdag 4 juli 2013

Kommunikation- fiskmåsens gåva

Symbol för andliga budskap, kommunikation, vänskap

En gång för mycket längesedan hade jag ett besök av en journalist som ville veta mer om shamansk livsfilosofi. Jag hade redan vid vårt första telefonsamtal lovat henne att ta henne med ner till undervärlden för att få möta sitt kraftdjur. Hon kom full av förväntan till vårt möte tillsammans med en fotograf och vi genomförde som jag utlovat en intervju. Hon hade många frågor och var påläst och äkta intresserad av mitt arbete.
Så skulle jag då leda ner henne i ett alternativ tillstånd för att få uppleva en annan värld där hon skulle möta sitt kraftdjur. Vi genomförde den utlovade trumresan för att hon skulle få möta sitt kraftdjur. Den lyckades väl och jag såg att hon lyckades försätta sig i ett alternativt tillstånd. När hon var klar och skulle berätta om sin resa sa hon uttrycksfullt och en med en smula besvikelse i rösten:

- Jag trodde jag skulle möta en elefant,  tiger eller varg men det kom var bara en massa fiskmåsar!! 

Jag log emot henne för jag förstod naturligtvis varför hon känt att hon skulle ta kontakt med mig för att göra en intervju. Andevärlden ville berätta för henne att det arbete hon gjorde var högst betydelsefullt för andra.
Här är vad jag berättade för henne:

Fiskmåsen finns både vid närhet av vatten och i stadsmiljö. Den flyger högt och har kontakt med den andliga dimensionen.Fiskmåsen flyger högt och kommunicerar  hela tiden med andevärlden. Den vill visa dig hur du med överblick av en situation kan se den med klarhet och lära dig att betrakta flera perspektiv av en situation.
Människor med fiskmåsen som kraftdjur har gåvan av att förmedla budskap mellan andevärlden och vår värld. De har ofta talets och skriftens gåva och har en inre drivkraft av att vilja uttrycka sig.
Ofta väljer de yrken som journalist, författare, copywriter eller scripta.
Redan tidigt i livet gillar dessa människor att utrycka sig i tal och skrift. Kanske har man ett speciellt intresse för kalligrafi, typsnitt och bokstäver.
Fiskmåsen lär oss också om vänskap och gemenskap.
Som kraftdjur kan de komma in i vårt liv när vi behöver stärka vår förmåga att kunna samarbeta och stärka banden med andra människor. Fiskmåsen har energin att segla mellan de mentala, emotionella och fysiska världarna. Den lär oss hur vi färdas emellan dessa världar.

Har du förmågan att färdas emellan dessa världarna smidigt?

När fiskmåsen dyker upp i ditt liv vill den fråga dig om du är öppen för vägledning från andevärlden? Den talar om för dig att om du ska gå in i ett meditativt tillstånd för att förmedla budskap från andevärlden till mänskligheten. 
Fiskmåsen kan lära dig mycket om att se, leva och vara. Den vill visa dig på att tala ur hjärtat och kommunicera med andevärlden.

Vilken gåva att som journalist ha ett så kraftfullt totem!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar