fredag 28 juni 2013

Förankra dig själv i den nya tiden


Som du säkert redan vet var den 21 december 2012 datumet då vi stod på tröskeln till den nya tiden. Detta datum föregicks av en lång tid av förberedelser. Ceremonier och meditationer och andligt upphöjande arbete. Många kände av upphöjningssymptom som hjärtklappning, yrsel, trötthet och influensaliknande symptom. Man räknade med att dessa skulle avta i och med att man trädde in i den nya tiden och bytas ut mot känslor av glädje, frigörelse och inre/yttre frihet. Man stod ut och väntade på den nya tiden som skulle komma efteråt.
Men vad har hänt efter 21 december egentligen?
För många infann sig inte upphöjningen, glädjen och frihetskänslan. Istället  infann sig en tomhetskänsla, förvirring  och uppgivenhet efter ovannämnda datum.  Detta upplevs naturligtvis som oerhört frustrerande eftersom tiden efter 21-12-2012 skulle komma att bli en tid då människorna på jorden faktiskt skulle ta ett kliv uppåt, bli mer upplysta och uppleva glädje och harmoni i sitt liv. Vissa upplever faktiskt det också, men många av oss gör alltså inte det alls.
Så vad är det som händer egentligen? Vad pågår?
Enligt Andinska paqos genomgår vårt gudomliga styrda Universum en stark förändringsprocess som är kaotisk. Universum omstruktureras och omordnar sig för att anpassa sig till de nya högre energierna som oåterkalleligt flödar och strömmar igenom det. Det finns ingen återvändo. Tiden som varit har passerat och kommer inte tillbaka igen.
Den nya tiden är här.
På sin utveckling framåt på sin ödesväg  gör Universum sig av med energier som den inte längre behöver och som inte passar i framtiden och den nya tiden. På så sätt påverkas allt som finns i Universum till att bli instabilt och kaotiskt för att kunna omstruktureras. Så som i ovan så och i nedan.  Det betyder att det som händer i det stora, speglas och händer också i det lilla. Detta betyder att även vi människor drabbas av denna kaotiska omstrukturering och instabilitet som är det förberedande arbetet till en ny ordning på en högre frekvens och ett högre plan. Det är naturligtvis stressande och påfrestande på alla plan för oss människor. För att underlätta omstruktureringen är det smidigaste sättet att följa med denna utvecklings process istället för att kämpa emot. Vi behöver lyssna inåt. På vårt Hjärtas visdom och förstå denna omstrukturering. Ha tålamod och tillit till den gudomliga processen. Allt är i sin ordning. Allt är PRECIS som det ska vara. Så vad kan vi då göra?

·         arbeta med vår personliga utveckling för att bli medvetna om våra mönster, försvarsmekanismer och vad som hindrar oss  att gå framåt i livet

·         ta in av den kunskap som finns att tillgå hos människor, djur, växter och i andra dimensioner

·         arbeta med våra ljuskroppar så vi blir av med negativ tung energi

·         möta tomhetskänslan och ha tålamod men ändå navigera oss framåt istället för att stagnera i denna negativa känsla

·         förstå och bemöta både dina och andras energier

·         ta emot de initieringar som finns att tillgå och som underlättar arbetet  

Genom olika initieringarna som de Andinska medicinmännen (paqos) delat med sig av till västvärlden kan man få hjälp att skapa en fast förankring i den nya tiden och ett stöd då man genomgår tunga, starka känslor av kaos, förvirring och tomhet som kommer upp till ytan av de energier som finns runt om oss i dagsläget .  Exempel på bra initieringar är Hatun Karpay och Initieringar från Plejaderna. Hör gärna av dig om du vill veta mer.
 

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar