tisdag 4 juni 2013

Det var en gång en groda


Det var en gång en drottning som var så sjuk, så sjuk. Hennes tre döttrar var så förtvivlade. En dag fick de höra att deras mor kunde bli botad om hon fick dricka vattnet från Sanningens brunn. Så de gav sig iväg för att finna denna brunn och hämta hem vattnet som kunde hela alla sjukdomar. Döttrarna gav sin iväg och glada i hågen fann de så äntligen brunnen. Men väl där fanns ett problem.
De försökte gång på gång att få ta upp vatten ur brunnen men varje gång en kom en stor förskräcklig och ryslig groda som nekande dem att ta vatten om de inte gick med på att gifta sig med honom. De bönade och bad att han skulle ge med sig och låta dem ta utav brunnens vatten. De erbjöd honom gåvor och guldmynt. Men grodan var envis och gick inte med på något annat än ett giftermål med någon av döttrarna. Efter mycket diskussioner och vånda enades de tre systrarna slutligen om att den yngsta dottern skulle gifta sig med grodan. Den sjuka modern fick vattnet från sannings brunn och blev frisk. Den yngsta dottern som var en ärlig flicka som stod för sitt ord men bävade inför giftermålet med den rysliga grodan. Hon kläddes till brud och den kungliga prästen tillkallades för att viga de båda. Men när hon så kysste den förfärliga grodan efter de äktat varandra hände något fantastiskt.
Mitt framför ögonen på alla så förvandlades grodan till en vacker prins. Han berättade att en ond häxa hade förtrollad honom och förtrollningen kunde endast brytas av en kyss från en flicka som sagt ja till att gifta sig med honom. Så levde de lyckliga i alla sina dagar.

Grodor återfinns över hela världen. Deras kroppar är skapade för att hoppa och deras skarpa ögon hjälper dem fånga insekter. Deras ögon sticker ut från vardera sidan av huvudet så att de har nästan 360 graders syn. Det ger dem ett bra djupseende. Grodor har också en högt utvecklad hörsel. Bakom varje öga finns en stor trumhinna som plockar upp ljudvågor och sänder dem till innerörat och hjärnan. Kombinerat med deras utomordentliga syn ger detta dem klarseende och klärvoajanta förmågor.
Grodan står för transformation och magi. Grodmedicin är en påminnelse till oss om livets början i vatten. Den visar på transformation, renande och att vi måste förstå våra känslor.
Den påminner oss om att vi kan bli helade och pånyttfödda genom vattnets energi. Grodans medicin är att hon kan tvätta bort all negativ energi, både fysisk och mental,  som hindrar oss ett balanserat och fridfullt liv. Vi har kanske låtit emotionella gifter omintetgöra vår syn på livet eller låtit oss översvämmas av en tung, förgörande energi.
Grodan visar oss på vår egen inneboende förmåga att läka oss själva på alla nivåer. Då grodan finns både i vatten och på land har hon båda energiernas magiska kraft. Lera är en kombination av jord och vatten används ju också i helande terapier för att rensa kroppen från gifter. Den djupaste läkningen sker alltid på det känslomässiga planet. Våra känslor är sammankopplade med  vatten, speciellt tårar. Många av oss, särskilt män, har fostrat till att tro att gråt är något att skämmas för,  att man är svag, mesig eller barnslig om man gråter.
Totalt fel! När vi hindrar oss från att på detta kraftfulla sätt genomgå en känslomässig befrielse dämmer vi  istället upp allt inom oss. Detta yttrar sig så småningom i fysiska och psykiska negativa tillstånd. Energier blockeras. Du kan till och med bli sjuk om det vill sig illa. Med hjälp av grodans energier kan vi börja inse och erfara att tårar är ett naturligt och nödvändigt sätt att transformera känslor. Som ett uppfriskande regn efter en het och tryckande sommardag.  

Grodor genomgår flera förändringar under sitt liv. De börjar som ägg, kläcks till grodyngel, lever under en tid som  vattenlevande larver med gälar och en lång platt svans.  Ben och lungor utvecklas, och svansen försvinner gradvis när grodynglet närmar sig vuxen ålder. Detta symboliserar uppvaknandet av kreativiteten. När grodan kommer in ditt liv är det en uppmaning att hoppa in i din kreativa kraft. Men för att kunna göra detta är det bra att veta vilken fas i livet du befinner dig i. Genom att studera grodans egenskaper kan du  upptäcka detta. Detta är ännu en påminnelse till oss om att livet handlar om utveckling, ett mirakel av förändring och transformation.

Detta budskap finns starkt representerat i sagan om Grodprinsen ovan. Sagan lär oss att för att läka oss själva och andra, krävs det att vi möter den del av oss som vi har dolt från oss själva, eftersom vi tycker att den är oacceptabelt eller ful. När vi ärligt kan se alla aspekter av oss själva och acceptera dem, kommer vi att märka att fulheten tvättas bort. Vår sanna skönhet skiner, som solen efter helande regn. Om grodan kommit i din väg vill den påminna dig om att inte leva för dagen. Grodan vill ge dig energi och stöd där du behöver det och rensa bot all negativitet från din miljö
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar